1. Strona internetowa www.maxkonta.pl (dalej zwana Serwis) jest prowadzona przez Keys NIP : 6482810662 poczta e-mail: maxkontapl@gmail.com (dalej zwaną „Firma”).
 2. Firma obsługuje swoich klientów wyłącznie e-mailowo lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie.
 3. Zamówienia realizowane są automatycznie do 5 minut od zaksięgowania pieniędzy.
 4. Obsługa dostępna jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie. Wsparcie odpowiada do 24 godzin od otrzymania maila. Zazwyczaj jednak ten czas jest krótszy.
 5. Kupując produkt zgadzasz się i akceptujesz wszystkie regulaminy serwisu odpowiedniego dla wybranego produktu.
 6. Znaki towarowe, nazwy, zdjęcia są własnością odpowiednich firm i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych – zgodnie z prawem cytatu.
 7. Po upływie czasu ważności konta możesz przedłużyć swoją subskrypcje aktualizując metodę płatności.
 8. Realizujemy zamówienia po otrzymaniu należnej kwoty. Informacja o stanie realizacji oraz dane konta serwisu są wysyłane na e-mail podany podczas wypełniania formularza w naszym serwisie.
  10.W przypadku problemów technicznych, takich jak: awaria internetu, prądu, serwera, posrednika płatności, banków, serwisów hostingowych itd. czas realizacji może się wydłużyć.
 9. W przypadku wpłacenia niższej kwoty aniżeli powinna zostać wpłacona, konta wysyłamy dopiero po otrzymaniu pełnej należności.
 10. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Hotpay.pl
 11. Reklamacje oraz wszelkiego rodzaju niedopatrzenia ze strony naszego serwisu prosimy zgłaszać z adresu e-mail podanego w formularzu zamówienia. Reklamacja rozpatrywana jest po zgłoszeniu e-mailowym lub poprzez podany formularz w terminie 48 godzin. Klient w tym terminie zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu procesu reklamacyjnego.
 12. Ograniczenie prawa do odstąpienia – Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 13. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu to połączenie z siecią Internet (przewodowe lub bezprzewodowe) oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML).
 14. Firma świadczy sprzedaż towaru na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 15. Każdy Klient od momentu skorzystania z danego przedmiotu zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 16. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Serwis ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 17. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Serwisie.
 18. Firma zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.